Hvad er coaching?

Udgangspunktet i coaching er, at du bedst selv ved, hvad der er godt og rigtigt for dig. Det er derfor dit syn på din hverdag og din opfattelse af det du tænker, føler og gør, der er udgangspunktet for samtalen. Coaching handler om, at du bliver mere dig selv og ser mulighederne i dit liv, i stedet for begrænsningerne.

 

Hvad kan coaching hjælpe dig med:

Gennem samtale, rådgivning og vejledning vil du eller dit barn få en større indsigt i:

  • At lære dig selv bedre at kende.
  • At lære at acceptere dig selv og blive glad for at være den du er.
  • At få fokus på dine ressourcer og hvordan du udnytter dem bedst.
  • At finde frem til hvilke værdier og mål, der er vigtige for dig.
  • At se de problemer du står overfor fra nye vinkler.
  • At finde frem til din motivation og drivkraft for at ændre vaner og rutiner.
  • At finde ud af hvordan du bedst håndterer konflikter med andre.
  • At finde frem til hvad der skal til for, at du kan komme videre.

Som din coach motiverer og støtter jeg dig i at være mere dig selv

og at leve det liv, du virkelig ønsker.

Hvordan foregår det : 

I samtalerne arbejder vi ud fra et emne, som er vigtigt for dig at få talt om og finde en løsning på. Sammen finder vi ud af hvilke mål der er vigtige for dig at nå for at få løst det problem du står overfor. Jeg lytter til, hvad du fortæller og stiller undervejs en række spørgsmål. Derved kan jeg hjælpe dig med at få set dine problemer fra flere vinkler og hjælpe dig til at du selv finder de metoder og værktøjer du skal bruge for at du når de mål du gerne vil. Samtalerne foregår enten i min klinik i Øksendrup eller via telefon/videoopkald. De  tager ofte ml. 1-1½ time..

Kathrine fortæller om sin oplevelse af sin telefoncoaching:

Jeg har haft stor glæde af telefoniske samtaler. Dels giver det en fleksibilitet ift. at prioritere samtalerne, som kan være svært i hverdagen, og som derudover kan være svært, når man i forvejen befinder sig i en presset situation. Dels gav det mig en ro. Jeg kunne sidde hjemme, jeg kunne notere frit, når der var sætninger, følelser eller gode råd der var vigtige at huske sig selv på. Jeg kunne gå lidt rundt og tale frit – noget der nogle gange kan være svært for mig, når svære samtaler skal i gang.
Mette er god til at strukturere samtalen og komme rundt om de vigtige elementer i samtalen – for mig har det kun været positivt at blive coachet telefonisk og jeg er meget tilfreds og glad for udbyttet af vores samtaler.

Du kan læse mere om Mette her

Hvor

Samtaler og afbalanceringen  foregår  i min klinik i Øksendrup. De tager ofte ml. 1-1½ time.

Du er altid velkommen til at ringe til mig på 28 19 90 60.

Bekymringer

Har du mange bekymringer?   Mange der har haft stress kan bekymrer sig meget – nogle gange for meget. Det kan være om fortiden fx. om hvad der skete i går og hvad man burde have gjort anderledes. Eller om fremtiden; fx hvad der skal ske i morgen, hvad der kan gå galt og hvad…

Read more