Hvem er jeg :

 

Jeg hedder Mette Krabek, født 1973.

Jeg er uddannet:

 • Autoriseret ergoterapeut
 • Kropsterapeut
 • Yogalærer
 • Massør
 • Funktionel hjernetræner
 • Kandidat i sundhedsvidenskab
 • Kinesiolog
 • Mindfulness instruktør

Jeg har igennem mange år taget en lang række kurser indenfor kropsbehandling, mindfulness, indlæringskinesiologi, terapiformen ACT, funktionel neurologi og Z-health.

I alle årene har jeg arbejdet med mig selv og min egen personlige udvikling.

Min baggrund er, at jeg gennem en del års praktisk erfaring som ergoterapeut i sundhedssektoren og øvrige uddannelser har støttet, behandlet og vejledt

1) børn, unge og voksne i at tackle deres daglige udfordringer, især i forbindelse særligt sensitive og introverte,

2) børn, unge med sansemotoriske problemer og udfordringer ift. indlæring

3) voksne med senfølger efter kræft og stress

Jeg har desuden personlige erfaringer fra mit eget liv som særligt sensitiv og fra mine fire sensitive børn (15-23 år). Ligeledes har jeg selv haft bryst- og hudkræft i 2006 og 2007. Læs mere om dette her

Jeg kombinerer de værktøjer og behandlingsmetoder fra mine uddannelser og erfaring, som passer bedst til jer.

Jeg har tavshedspligt og du/I har fuld anonymitet udadtil. I mit arbejde overholder de etiske spilleregler, som Ergoterapeutforeningen i Danmark foreskriver. Jeg modtager løbende supervision.

Netværk- jeg er medlem af følgende:

 • Ergoterapeutforeningen i  Danmark
 • Privatpraktiserende Ergoterapeuter
 • Fagligt netværk for ergoterapi til børn og unge
 • Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning
 • Fagligt netværk for  ergoterapeuter for kræft og palliation.
 • HSP-foreningen- foreningen for særlig sensitive i  Danmark.
 • Dansk Brystkræftforganisation
 • Senfølger foreningen i Danmark
 • Dansk Lymfødem Forening

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 28199060 eller via mail :