Læs mere om mine online tilbud til

  • dig , der enten selv er særligt sensitiv og eller introvert

  • dig, hvis barn er særligt sensitiv og/eller introvert

Gratis mini kursus til forældre

Fra overstimulering til ro og tryghed

Det koster kun din email

Bliv medlem af Facebookgruppen :

Klubhuset for forældre til

særligt sensitive og introverte børn

Nyhedsbrev dig der er særlig senstive og introvert

eller som har en sensitivt/introvert barn.

Få viden , inspiration og øvelser

Hvert forløb er individuelt

Hos mig er der ikke to forløb, der er ens. Det tager udgangspunkt i dig/dit barn, og jeres ressourcer og de udfordringer, du/I har. Sammen finder vi de rigtige strategier , øvelser og redskaber til dit barn /dig, så I finder balancen i  hverdagen igen.

Sådan hjælper jeg dig/jer:

 

  • Du/I får konkrete redskaber og strategier, der letter din/jeres hverdag
  • Gennem massage/kropsterapi oplever du/I en afbalancering af kroppen, forøget energi, samt større afslappethed psykisk som fysisk.
  • Jeg rådgiver dig ud fra min faglige viden og min personlige erfaringer
  • Kognitive eller indlæringsproblemer  trænes udfra med individuelt program

 

Hvert forløb starter med en grundig samtale om dine og dit barns ressourcer, udfordringer, motivation og hvad der er vigtigt for dit barn/jer lige nu og dine mål for fremtiden. Ligeledes undersøges  balance, koordinering og syn. Derudfra finder vi dine/jeres mål og hvordan du/I sikkert når dem.

Sikker mail

Du er altid velkommen til at skrive til mig via sikker mail.