Længerevarende kognitive senfølger

Hvor lang tid har din hjerne været udfordret?

Som med alle andre påvirkninger af kroppen er det således, at jo kortere tid siden der er, du har fået din påvirkning og jo hurtigere du går i gang med at træne, jo kortere tid tager det ofte at træne kroppen op igen. Dette gælder også træningen af hjernen igen. Dertil skal det siges at alting er individuelt og der er ikke to hjerner der er ens. Ligeledes kommer selvfølgelig an på, hvor står påvirkningen er på din hjerne og vor presset du var inden det skete.
Døjer du med langvarige kognitive senfølger efter kræft og har du haft dem igennem flere år, så skal du vide, at der er hjælp at hente. Det er aldrig for sent at starte med at træne og genoptræne din hjerne.

Du skal også vide, at jo længere tid det er siden, du har fået din påvirkning, jo længere tid tager det at genoptræne og jo mere specifik skal din træning ofte være. Det kræver derfor, at du igennem en periode prioriterer tid til at træne din hjerne, både gennem specifikke øvelser og gennem de aktiviteter du laver i hverdagen.

At deltage på et hold i funktionel hjernetræning kan ikke fixe alle dine udfordringer, men det kan give dig et god basis/platform og øge dit neurale netværk og dermed fundament i hjernen.

Der er derfor ingen quick- fixes, når du skal genoptræne din hjerne.

 

Du kan få hjælp til træne dine senfølger i hjernen

Vidste du at du ikke behøver have svært fx. at huske og koncentere dig ?  Du kan faktisk genoptræne din hjerne igen. Nogle af disse funktioner i hjernen er blevet påvirket under og efter du har/har haft kræft. Med andre ord er din hjerne kommet ud af form pga. behandlingen. Derfor skal alle disse funktioner trænes igen på den konstruktiv måde.

Det er min erfaring, at vejen frem er en kombination af som altid er individuel:

 • Viden – om hvordan hjernen fungerer og hvorfor du reagerer som du gør ud fra et neurologisk og psykologisk vinkel
 • Genoptræning af hjernes forskellige områder
 • Vejledning i hvordan du bedst kommer videre og få nye måde at gøre tingene på
 • Mestringsstrategier – du bliver opmærksom på dine strategier, er de hensigtsmæssige for dig og hvilke du med fordel kan lave om
 • Accept af din situation og dig selv med de ting der er sket
 • Prioritering af din energi/det du laver, samt tid til pauser og restitution
 • Behandling af dine psykiske udfordringer og fysiske spændinger

Du kan både træne på hold og individuelt. Læs her hvad du får ud af de to træningsformer:

Hvad får jeg ud af at træne på hold?
• Gennem holdtræningen får du en generel træning af samarbejdet mellem krop og hjerne. Øvelserne er de sammen for alle, men tilpasses i sværhedsgrad løbende. Holdet er max på 6-8 deltagere, hvilket giver mig mulighed for at komme rundt om jer alle.

• Du træner en del af øvelserne i samarbejde med andre deltagere og dermed flere input. Du øver dig derfor fx. i at skulle koncentrere dig samtidig med du taler med en anden. Du træner dermed de funktioner, som du skal bruge i samspillet med andre mennesker – både i din familie, på arbejde og i fritiden.

• På holdet træner du sammen med andre, der er i den samme situation som dig. Du kan dermed snakke med de andre om de udfordringer du står overfor og få deres erfaring og sparring. Du opdager, du ikke er alene.

• Ved hver træning holder jeg et kort teoretisk oplæg omkring hvordan hjernen fungerer, hvad der sker når man bliver syg, strategier til hvordan man kan håndtere forskellige situationer og hvordan du kan træne derhjemme.

• Du får fokus på, hvilke strategier du ubevidst bruger, når du møder modstand og udfordringer i træningen. På holdet taler vi fælles om, hvordan man kan arbejde med at ændre disse.

• Du får udleveret 2-3 forskellige sæt hjemmeøvelser, som du kan træne derhjemme. Det er ikke en forudsætning for at deltage på holdet

• Du kommer i gang med at gøre noget godt for dig selv.

Det kræver af dig:
• At du har energi og lyst til at træne samme med andre
• At du kan omsætte den viden og inspiration du får på holdet til din egen hverdag
• At du selv er tovholder i din træning
• Du får det bedste resultat, hvis du afsætter tid og prioritere at ændre på nogle vaner og træne 10 min.

Det er ikke et quick-fix. Det øger det mentale og fysiske fundament.

Hvad får jeg ud af at træne individuelt?

 • Når du vælger et individuelt forløb, får du træning der tager udgangspunkt i dig og de mål du har.
 • Du får en funktionel neurologisk undersøgelse af din balance og syn
 • Du får et personligt og skræddersyet træningsprogram, med udgangspunkt specifikt i de udfordringer du har, som du skal lave derhjemme 5-10 min dagligt. Programmet tilpasses løbende.
 • Jeg hjælper dig til gennem kropbehandling og vejrtrækningsøvelser at få ro på dit nervesystem og hjerne, hvis du har behov.
 • Du får ideer til, hvordan du kan træne i de andre aktiviteter, du allerede laver derhjemme og på arbejde.
 • Vi stiller skarpt på de udfordringer du har og den både din krop, psyke og hjerne samarbejder på. Du får viden og sparring i hvordan du kan håndtere de udfordringer du har og hvordan du kan gøre tingene på en anden måde, der er bedre for dig og den situation du er i nu.
 • Du får mulighed for at få bearbejdet de psykiske ting, der påvirker dig gennem støttende samtaler.
 • Du møder en, der både fagligt pog personligt kender til de problematikker du står overfor
 • Jeg er tovholder i din proces og træning

Det kræver af dig
• At du er klar til at ændre på vaner og arbejde med dig selv i små sikre skridt.
• At du kan og vil prioritere at afsætte 10-15 min hver dag til øvelser

Der er ikke to mennesker og to hjerner der er ens. Derfor er det forskelligt hvor ofte vi mødes. Typisk er det hver 3.-4. uge

Kombinationen af den individuelle og hold træning.

Ved at kombinere både holdtræningen og den individuelle får du det bedste fra begge træningsformer. Du får dit specifikke træningsprogram, træner i sociale sammenhænge og møder andre i din egen situation.

 

Hvad får du ud af kombinationen?:

 • Træning og støttende samtaler, der tager udgangspunkt i dig og de mål du har.
 • En funktionel neurologisk undersøgelse af din gang, balance og syn, som danner udgangspunktet for dit personlige og skræddersyede træningsprogram, med udgangspunkt specifikt i de udfordringer du har.
 • Du træner på holdet øvelserne i samarbejde med andre deltagere og dermed flere input. Du øver dig derfor fx. i at skulle koncentrere dig og holde fokus samtidig med du taler med en anden. Du træner dermed de funktioner, som du skal bruge i samspillet med andre mennesker – både i din familie, på arbejde og i fritiden.
 • På holdet møder du andre, der er i den samme situation som dig. Du kan dermed snakke med de andre om de udfordringer du står overfor og få deres erfaring og sparring. Du opdager, du ikke er alene.
 • Jeg hjælper dig til gennem kropbehandling og vejrtrækningsøvelser at få ro på dit nervesystem og hjerne, hvis du har behov.
 • Du får ideer til, hvordan du kan træne i de andre aktiviteter, du allerede laver derhjemme og på arbejde.
 • Du arbejder med in egen selvaccept og prioritering af de ting der er vigtige for dig
 • Du får hjælp til at skabe din balance i din hverdag ift. din energi og få fokus på dine pauser
 • Vi stiller skarpt på de udfordringer du har og den både din krop, psyke og hjerne samarbejder på.
 • Du får viden og sparring i hvordan du kan håndtere de udfordringer du har og hvordan du kan gøre tingene på en anden måde, der er bedre for dig og den situation du er i nu.
 • Du får mulighed for at få bearbejdet de psykiske ting, der påvirker dig gennem støttende samtaler.
 • Du møder en, der både fagligt og personligt kender til de problematikker du står overfor
 • Jeg er tovholder i din proces og træning

Hvordan kan jeg træne?

Du kan enten træne individuelt, på genoptræningshold eller grundtræningshold. Læs mere om forskellene her

 

Hvor foregår det?

Ved individuel træning aftales tidspunkterne løbende. Det kan enten foregå i Højby om tirsdagen eller i min klinik de øvrige dage. Træning kan også foregå hos dig – dog er timeprisen højere. Se priser her

Hvis du gerne vil træne individuelt, så kontakt mig pr. telefon, så vi kan aftale nærmere.  Se hvordan du kontakter mig her

Holdtræning foregår i Højby eller i Nyborg. Du kan se tidspunkterne her

Uanset hvilket hold du gerne vil gå på,  er du altid velkommen til at ringe og høre nærmere om hvordan hjernetræning kan hjælpe dig på telefon 28199060 eller mail mette@krabek.com

 

 

Du kan booke din tid online her:

 

 

Jeg giver gerne 30 minutters gratis rådgivning til dig, jeg ikke har talt med før.

 

Det gør du blot ved at trykke på knappen herunder:

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig her

Send