Mette er grundig og dygtig og gør en forskel i min hverdag. Hun gør et godt og omhyggeligt forarbejde, så hun kan sammensætte et helt personligt program.

At Mette selv har været gennem et kræftforløb betyder, at jeg ikke behøver at forklare præcis hvordan jeg har det, hun har selv mærket senfølger og kender mange af mine (problematikker)

Mette hjælper mig tilbage til en hverdag med så få senfølger som muligt efter et kræftforløb. Jeg er blevet bedre til at lave strategier, når jeg skal koncentrere mig og jeg kan bedre overskue min hverdag

Hanne 55 år.

Hanne

Jeg kan føle mig helt fyldt op, men efter jeg ikke har været ved Mette – komme ud og få snakket, bliver jeg ligesom renset og tømt ud, så jeg er klar igen. Det er dejligt at have et sted, hvor man kan komme og sige alt, hvad man føler og få bekræftet at jeg ikke er den eneste der føler og tænker som jeg gør – at det faktisk er almindeligt efter at have haft kræft. For mig er det et fristed i hverdagen.

Trine 25 år.

Trine

Jeg syntes det er fedt, hvordan jeg gennem samtalerne selv finder mange af svarene på mine spørgsmål og tanker. Jeg finder ud af, hvad det er der egentlig sker og hvorfor jeg reagerer, som jeg gør efter jeg ar været syg. Jeg har fået forklaring på min følger efter kemo og ved hvordan jeg takler dem nu. Jeg er blevet mere selvsikker, både på mig selv og min plads ift. andre. Jeg lærer at acceptere, at det er helt i orden at være mig.

Hanne, 45 år

Hanne

Efter en lang periode med uro og ubalance i min hverdag efter min brystkræft, søgte jeg råd og støtte hos Mette til forståelse samt mulig årsagsforklaring heraf. Hos Mette har jeg oplevet en høj grad af empati og indlevelse samt lydhørhed. Hos Mette kan der tales frit om tingene. Samtidig formår Mette at give en konstruktiv og faglig feedback. De kombinerede samtaler og øvelser for krop og min hjerne har været effektive, idet de har givet mig den ro og balance, som jeg har eftersøgt samt manglet. Derudover har samtalerne hos Mette givet mig en større og samlet forståelse af min egen situation samt medvirket til at udvikle min personlighed.

Jette, 38 år.

Jette