SKOLESTART for sensitive børn


Velkommen til

Ergo- og kropsterapeut

Kinesiolog & Funktionel hjernetræner

Mette KrabekSKOLESTART – svært for mange børn…også for de sensitive og introverte.

Mange er lige  startet i forårsSFO, eller skal indenfor de næste måneder. 


Set fra BØRNEHØJDE er skolestarten et stort spring. Fra en tryg hverdag med kendte voksne, få krav og en mulighed for at følge sin egen rytme, møder de en helt ny verden med flere forskellige voksne, nye klassekammerater, større arealer (ude /inde), flere regler, skift mellem skole og SFO og mange andre børn i forskellige aldre.


Line på 5½ år er en stille og genert pige, der leger bedst i de stille kroge i børnehaven med en til to af de andre piger. Hun er længe om at blive tryg ved de voksne og trives bedst, når alt er som det plejer. Hun får hurtigt ondt i maven/hoved eller bliver voldsomt ked af det, når der skal ske noget nyt/uforudsigeligt. Line bekymrer sig meget, og har ofte svært ved at falde i søvn.


Morten på 6 år er en meget følsom, videbegærlig dreng, der tænker meget dybt over tingene. Han vil gerne lege med kammeraterne og helst udendørs, men kommer oftest i konflikt med dem. Han bliver hurtigt rastløs/urolig, og har svært ved at koncentrere sig længere tid ad gangen.


BEGGE er eksempler på særligt senstive børn, for hvilke skiftet til skoleverdenen ofte er et meget stort og svært spring. Deres sensitivitet bliver derfor sat på en stor prøve. De kan ofte i en lang periode blive trætte, meget utrygge, få meget vred/ked af uden nogen umiddelbar grund, have svært ved at koncentrere sig, bliver mere urolige/rastløse, have svært ved at spise, falde i søvn og sove. Nogle reagerer på skiftet med ondt i maven/hoved og bliver bange.ER DU FORÆLDRE TIL EN SÆRLIG SENSITIVT BARN ?

FORÆLDRE til særligt senstive børn kan ofte have oplevet, at andre skift f.eks. fra dagpleje/vuggestue har været svært og taget lang tid - til stor frustration for både barn og forældre. Hvordan skal skolestarten gå? Har vi valgt den rigtige skole? Hvordan vil mit barn klare overgangen? Vil lærerne forstå mit barn og se dets stærke sider? Kan mit barn koncentrere sig og lærer barnet nok? Hvad kan jeg som forælder gøre for at hjælpe mit barn til en god skolestart?

Man kan som forældre føle sig alene med sine bekymringer om hvordan sikrer man sig den bedste skolestart for sit sensitive barn?


MANGLER I HJÆLP TIL AT TAKLE SKOLESTARTEN FOR JERES SÆRLIGT SENSITIVE BARN

Hvis du mangler, hjælp, råd og vejledning, så kontakt mig. Jeg har gennem flere år hjulpet særligt sensitive børn til en nemmere skolestart- både for det enkelte barn og dets forældre.


Du er meget velkommen til at kontakte mig på 28199060/mette@krabek og hør hvordan jeg kan hjælpe jer.Mette Krabek

         Ergo- og kropsterapeut, coach & funktionel hjernetræner.

Anhof Allé 18, 5853 Ørbæk

tlf: 28 19 90 60

mette@krabek.com

www.mettekrabek.comCopyright © 2019 Mette Krabek. Alle rettigheder reserveret