Kommunikation i familien


Velkommen til

Ergo- og kropsterapeut

Kinesiolog & Funktionel hjernetræner

Mette Krabek

Hvordan taler i sammen i jeres familie ?


Følgende er fra en samtale med en særligt sensitiv pige på 7 år, der ofte har ondt i maven, når hun skal i skole. Da vi snakker om, hvordan mor og far taler sammen, siger hun: ” Jeg ved godt de elsker hinanden, men når de skændes hver morgen og taler grimt til hinanden, så får jeg ondt i maven. I skolen kan jeg ikke koncentrere mig og lærerne siger jeg skal tage mig sammen. Det kan jeg altså ikke, når jeg hele tiden tænker på mor og far og om de skal skilles.


Hvordan taler I sammen?

Som forældre tænker man ikke altid over, hvordan en dårlig stemning i hjemmet kan påvirke ens børn. Forældre tænker ofte, at de kan skjule deres vrede, stress eller ked-af-det-hed for børnene. Men børnene kan mærke stemningerne også alt det der ikke bliver sagt som fx kropssproget, blikkene, tnefaldet. Forældres diskussioner og skænderier kan gøre de sensitive børn utrygge og kede af det. Voksne og børn kan også have forskellige opfattelser af hvad der er fx er en almindelig diskussion og hvad der opleves som et skænderi

Nedenstående video – set fra børnehøjde- viser tydeligt, at de voksnes indbyrdes kommunikation indbyrdes påvirker barnet ikke hjemme, men også i skolen. Se videoen ved at klikke her.


Når børn bliver ”forgiftede” af den dårlige luft- stemning, kan de begynde at mistrives. Nogle børn bliver får ondt i maven, andre bliver mere skrøbelige og klynkende, mens andre fx reagerer med et grimt sprog eller ved at blive udadreagerende. Børn har mange måder at vise deres mistrivsel på. Husk adfærd er et også udtryk for kommunikation.


Hvad kan I gøre?

Vær opmærksom på, at børn tager ansvar. De tror ofte, at det er deres skyld, at deres forældre skændes. Det er derfor vigtigt at tage ansvaret fra børnene, ved at fortælle dem, at det ikke er deres skyld.

Vi forsøger alle at skabe sammenhæng i det, vi oplever – både børn og voksne. Hvis ikke børnene får en forklaring, som de kan forstå, så forsøger de at finde den selv.  De tror måske, at deres forældre skal skilles, eller de frygter, at en af forældrene bliver så vred, at han eller hun går sin vej. Derfor forklar i børnehøjde, hvad det er der sker.


  • At diskussioner er almindelige, når to voksne ikke er enige – ligesom de ikke er enige med deres venner/søskende.


  • Er i opmærksomme på hvordan i taler sammen; hvordan dit kropssprog påvirker andre, hvordan andre opfatter dit tonefald – er det anderledes end din måde? Prøv at gå på detektiv arbejde …


  • Vær opmærksom på hvad I taler om, når børnene er tilstede og hvad der skal gemmes til efter sengetid.
  • Tag ansvar som voksne og øv jer i at blive bedre til at tale sammen på en konstruktiv måde bliver så vred, at han eller hun går sin vej. Derfor forklar i børnehøjde, hvad det er der sker.


Rigtig god fornøjelse

Mette


Mette Krabek

         Ergo- og kropsterapeut, coach & funktionel hjernetræner.

Anhof Allé 18, 5853 Ørbæk

tlf: 28 19 90 60

mette@krabek.com

www.mettekrabek.comCopyright © 2019 Mette Krabek. Alle rettigheder reserveret