Hvad er ergoterapi


Velkommen til

Ergo- og kropsterapeut

Kinesiolog & Funktionel hjernetræner

Mette Krabek

Hvad er ergoterapi?

Alle mennesker har forskellige ressourcer og udfordringer i deres liv. Overordnet handler ergoterapi om, hvordan mennesker klarer deres hverdag, hvilke aktiviteter og mål der er vigtige for dem og som giver den enkelte livskvalitet. Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskers fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktioner.


Et ergoterapeutisk forløb ved mig :

Starter altid med en forældresamtale (1,5t.), hvor relevante oplysninger indhentes og hans/hendes ressourcer og udfordringer  i hverdagen beskrives.

Næste skridt er ofte vurdering, samtale og observation af barnet i min klinik. Herudfra udarbejdes i fælles skab  en plan  med mål for det videre forløb for barnet. Derudfra aftales det videre forløb, som  ofte en kombination af træning og samtaler med dit barn, samt redskaber og vejledning til jer som forældre.


Derudover kan forløbet bestå af :

•Observation af barnet i børneave/skole fx leg, spisning i undervisningen ( 2t.)

•Observation i hjemmet  fx spisning, relationer til forældre/søskende, leg. (11/1-2t.)

•Specifik testning af barnet ift sanseintegartions udvikling.  (2-4t)

Samtale med fagpersonerne omkring barnet (1t)

•Møder med fagpersoner, PPR og forældre  ( 1-1/2 t. )

•Udarbejdelse af referat/rapport ( 1-4t.)


Mette Krabek

         Ergo- og kropsterapeut, coach & funktionel hjernetræner.

Anhof Allé 18, 5853 Ørbæk

tlf: 28 19 90 60

mette@krabek.com

www.mettekrabek.comCopyright © 2019 Mette Krabek. Alle rettigheder reserveret