Hjernen under press


Velkommen til

Ergo- og kropsterapeut

Kinesiolog & Funktionel hjernetræner

Mette Krabek

Hvad sker der i hjernen, når den presses af længerevarende sygdom og stressede situationer?


Hvis du sammenligner de neurale nervebaner i hjernen med et vejnet i en by - med flere hovedveje,

mange side og biveje.  Når hjernen er i balance, kan de bruge alle disse veje til at få krop,

nervesystem, sanser og psyke til at arbejde sammen. Den har med andre ord mange muligheder,

når den arbejder.  Den har masser af energi til at gøre dette arbejde og til at kompensere for

de ” veje”, der ikke fungerer helt, som de skal.

Når hjernen f.eks. pga. længerevarende sygdom kommer i ubalance, sker der mange ting.


Jeg vil dog fremhæve tre ting, som jeg ofte møder i mit arbejde.


 For det første sker der ofte en ændring i den måde du bevæger dig på, de ting du laver og måske

hvor social du er. Det betyder at din hjerne ikke får de samme stimuli igennem længere tid, som den er vant til.

Hjernen fungerer således at hvis der er områder der igennem længere tid ikke bruges, bliver ”vejnettet” i de

områder mindre. Den arbejder nemlig ud fra devisen : ” If you don’t use it, your loose it. ”


For det andet har hjernen ofte ikke den samme energi til sit arbejde, den arbejder måske langsommere og kan ikke længere kompensere for de ting der er svært. Det kommer til at bevirke at ting du tidligere har kunne, nu kan blive svære at gøre/udføre.


For det tredje kan det være at du under længerevarende sygdom ændrer din kost og din måde at trække vejret på.  Hjernen lever af ilt og sukker. Ofte bliver vores vejrtrækning mere overfladisk (foregår kun i brystkasse og kommer ikke ned i maven), når kroppen er presset. Ligeledes kan det være at medicin, operationer og behandling har gjort at du ikke orker at spise det du plejer eller du ikke får nok kulhydrater. Dermed får hjernen (og kroppen) ikke de næringer den har brug for, for at kunne arbejde.


For at hjernen får ilt nok til at træne og udvikle sig, er det vigtigt at du øver dig i at trække vejret helt ned i maven. På den måde sker der en større iltning af blodet og din hjerne får mere ” mad”. Samtidig sker der også en påvirkning af den del af dit nervesystem, det parasympatiske, som får din krop og sind til at slappe mere af. Ligeledes er din kost vigtigt, så du får nok mad af den rigtige slags til at din hjerne og krop kan restituere og trænes.


Mestringsstrategier – hvordan håndterer du de udfordringer du møde?

Det handler jo ikke kun om krop og hjerne, men også hvordan du har det psykiske og hvilke strategier du

har til at håndtere de udfordringer, du har i dit liv.  For rigtig mange af os er det strategier, som vi bruger

ubevidst uden at tænke over det. Det er rigtigt smart i forhold til de gode måder, vi håndterer ting på, men

knap så konstruktivt med de mere negative.

Når du udfordres af sygdom som f.eks. kræft eller stress bliver både din krop og psyke meget stresset og presset.

Din krop går måske hurtigere i alarmberedskab end tidligere og du har ikke den samme energi.  For en del af de

personer jeg taler med, betyder det at det bliver svære at bruge de positive strategier og de negative kan komme

til at fylde mere – eller man bliver mere opmærksom på dem.

Nogle gange skal dine strategier ændres, andre gange skal der ske små justeringer for at du finder din balance i

den måde du håndtere de ting du møder på.

Derfor indeholder træningen ligeledes samtaler om netop dine mestringsstrategier og hvordan du kan ændre dem, der hindrer dig i at gøre det der er godt for dig, lige der hvor du er lige nu.

   

Sagt med andre ord:

Hvis du tænker på din hjerne som en satellit og dine sanser og psyke som små GPS’er, der skal sende beskeder op til hjernen for den fungerer via nervesystemet. Så vil længerevarende sygdom som fx stress og kræft medfører at dine GPSér har dårligt signal og derfor ikke sender de rigtige og klare signaler til hjernen. Det betyder den ikke får den rigtig information til at handle ud fra og at den derfor heller ikke kan sende de rigtige beskeder tilbage til krop og psyke om, hvad de skal gøre.

Derfor går hjernetræningen meget forenklet ud på at sørge for at dine GPSér igen kan sende klare og de rigtige signaler tilbage til satellitten og kommunikationen mellem dem

 

Derfor kan din træning indeholde følgende elementer, både på hold og individuelt:

 • Viden om hvordan hjernen fungerer og hvorfor du reagerer som du gør ud fra et neurologisk og psykologisk vinkel
 • Inspiration og vejledning i hvordan du bedst kommer videre og få nye måde at gøre tingene på
 • Viden omkring hvordan hjernen og krop fungerer
 • Øvelser til vejrtrækning og afspænding (for at skabe ro i nervesystemet og give ilt til hjernen)
 • Træning af vestibulære system
 • Synstræning (hvis du har udfordringer med dette)
 • Øvelser til at øge din kropsbevidsthed og bedre din koordination
 • Indsigt i og inspiration til at arbejde med dine mestringsstrategier

 

 

 

Hvor lang tid har din hjerne været udfordret?

Som med alle andre påvirkninger af kroppen er det således at jo kortere tid siden der er, du har fået din påvirkning og du går i gang med at træne, jo kortere tid tager det ofte at træne hjernen igen. Alt er individuelt og det kommer selvfølgelig an på hvor står påvirkningen er.

Døjer du med langvarige kognitive senfølger efter f.eks. stress og kræft og har du haft dem igennem flere år, så skal du vide, at der er hjælp at hente. Det er aldrig for sent at starte med at træne og genoptræne din hjerne.


Du skal også vide, at jo længere tid det er siden, du har fået din påvirkning, jo længere tid tager det at genoptræne og jo mere specifik skal din træning ofte være. Det kræver derfor at du igennem en periode prioriterer tid til at træne din hjerne, både gennem specifikke øvelser og gennem de aktiviteter du laver i hverdagen.


At deltage på et hold i funktionel hjernetræning kan ikke fixe alle dine udfordringer, men det kan give dig et god basis/platform og øge dit neurale netværk og dermed fundament i hjernen.


Der er derfor ingen quick- fixes, når du skal genoptræne din hjerne.   


Det er min erfaring, at vejen frem er en kombination af:

 • Viden – om hvordan hjernen fungerer og hvorfor du reagerer som du gør ud fra et neurologisk og psykologisk vinkel
 • Vejledning i hvordan du bedst kommer videre og få nye måde at gøre tingene på
 • Mestringsstrategier - du bliver opmærksom på dine strategier, er de hensigtsmæssige for dig og hvilke du med fordel kan lave om
 • Behandling af dine psykiske udfordringer og fysiske spændinger
 • Genoptræning af hjernes forskellige områder


Du kan både træne på hold og individuelt. Læs her hvad du får ud af de to træningsformer:


Hvad får jeg ud af at træne på hold?

 • Gennem holdtræningen får du en generel træning af samarbejdet mellem krop og hjerne. Øvelserne er de sammen for alle, men tilpasses i sværhedsgrad løbende. Holdet er max på 6-8 deltagere, hvilket giver mig mulighed for at komme rundt om jer alle.


 • Du træner en del af øvelserne i samarbejde med andre deltagere og dermed flere input. Du øver dig derfor fx. i at skulle koncentrere dig samtidig med du taler med en anden. Du træner dermed de funktioner, som du skal bruge i samspillet med andre mennesker – både i din familie, på arbejde og i fritiden.

 

 • På holdet træner du sammen med andre, der er i den samme situation som dig. Du kan dermed snakke med de andre om de udfordringer du står overfor og få deres erfaring og sparring. Du opdager, du ikke er alene.

 

 • Ved hver træning holder jeg et kort teoretisk oplæg omkring hvordan hjernen fungerer, hvad der sker når man bliver syg, strategier til hvordan man kan håndtere forskellige situationer og hvordan du kan træne derhjemme.

 

 • Du får fokus på, hvilke strategier du ubevidst bruger, når du møder modstand og udfordringer i træningen. På holdet taler vi fælles om, hvordan man kan arbejde med at ændre disse.

 

 • Du får udleveret 2-3 forskellige sæt hjemmeøvelser, som du kan træne derhjemme. Det er ikke en forudsætning for at deltage på holdet

 

 • Du kommer i gang med at gøre noget godt for dig selv.

 

Det kræver af dig:

 • At du har energi og lyst til at træne samme med andre
 • At du kan omsætte den viden og inspiration du får på holdet til din egen hverdag
 • At du selv er tovholder i din træning
 • Du får det bedste resultat, hvis du afsætter tid og prioritere at ændre på nogle vaner og træne 10 min.

 

Det er ikke et quick-fix.  Det kan give dig en god basis til at komme videre.

                                                              

 

 

Hvad får jeg ud af at træne individuelt?

 • Når du vælger et individuelt forløb, får du træning der tager udgangspunkt i dig og de mål du har.
 • Du får en funktionel neurologisk undersøgelse af din balance og syn
 • Du får et personligt og skræddersyet træningsprogram, med udgangspunkt specifikt i de udfordringer du har, som du skal lave derhjemme 5-10 min dagligt. Programmet tilpasses løbende.
 • Jeg hjælper dig til gennem kropbehandling og vejrtrækningsøvelser at få ro på dit nervesystem og hjerne, hvi9s du har behov.
 • Du får ideer til, hvordan du kan træne i de andre aktiviteter du allerede laver derhjemme.
 • Vi stiller skarpt på de udfordringer du har og den både din krop, psyke og hjerne samarbejder på. Du får viden og sparring i hvordan du kan håndtere de udfordringer du har og hvordan du kan gøre tingene på en anden måde, der er bedre for dig og den situation du er i nu.
 • Du får mulighed for at få bearbejdet de psykiske ting, der påvirker dig gennem støttende samtaler.
 • Du møder en der både fagligt pog personligt kender til de problematikker du står overfor
 • Jeg er tovholder i din proces og træning

 

Det kræver af dig

 • At du er klar til at ændre på vaner og arbejde med dig selv små sikre skrift.
 • At du kan og vil prioritere at afsætte 10 min hverdag til øvelser

 

Der er ikke to mennesker og to hjerner der er ens. Derfor er det forskelligt hvor ofte vi mødes.  Typisk er det hver 3-4 uge. Nogle gange med opfølgning over telefon.

 

  


Kombinationen af den individuelle træning og træning på hold.


Ved at kombinere både holdtræningen og den individuelle får du det bedste fra begge

træningsformer.

Du får dit specifikke træningsprogram, træner i sociale sammenhænge og møder

andre i din egen situation.  


Kombinationen er for dig,

 • der virkerlig ønsker at træne din hjerne 
 • er top motiveret
 • ønsker et skrædersyet program og gerne vil udfordre dig selv socialt
 • vil afsætte en del tid til at deltage på holdet og træne derhjemme
 • ønsker at få gode resultaterHvad får du ud af kombinationen?:


 • Træning og støttende samtaler, der tager udgangspunkt i dig og de mål du har.
 • En funktionel neurologisk undersøgelse af din gang, balance og syn, som danner udgangspunktet for dit
 • personlige og skræddersyede træningsprogram, med udgangspunkt specifikt i de udfordringer du har.
 • Du træner på holdet øvelserne i samarbejde med andre deltagere og dermed flere input. Du øver dig derfor fx. i at skulle koncentrere dig og holde fokus samtidig med du taler med en anden. Du træner dermed de funktioner, som du skal bruge i samspillet med andre mennesker – både i din familie, på arbejde og i fritiden.
 • På holdet møder du andre, der er i den samme situation som dig. Du kan dermed snakke med de andre om de udfordringer du står overfor og få deres erfaring og sparring. Du opdager, du ikke er alene.
 • Jeg hjælper dig til gennem kropbehandling og vejrtrækningsøvelser at få ro på dit nervesystem og hjerne, hvis du har behov.
 • Du får ideer til, hvordan du kan træne i de andre aktiviteter, du allerede laver derhjemme og på arbejde.
 • Du arbejder med in egen selvaccept og prioritering af de ting der er vigtige for dig.
 • Du får hjælp til at skabe din balance i din hverdag ift. din energi og få fokus på dine pauser
 • Vi stiller skarpt på de udfordringer du har og den både din krop, psyke og hjerne samarbejder på.
 • Du får viden og sparring i hvordan du kan håndtere de udfordringer du har og hvordan du kan gøre tingenepå enanden måde, der er bedre for dig og den situation du er i nu.
 • Du får mulighed for at få bearbejdet de psykiske ting, der påvirker dig gennem støttende samtaler.
 • Du møder en, der både fagligt og personligt kender til de problematikker du står overfor
 • Jeg er tovholder i din proces og træning

Gennem funktionel hjernetræning træner du din hjernes form (de kognitive funktioner) og styrker

dit mentale fundament.


 • Du bliver bedre til at koncentrere dig og fastholde dit fokus
 • Du får lettere ved at holde overblikket
 • Du indlærer nye ting
 • Du lærer at lave flere ting på en gang
 • Du vil få mere overskud
 • Du vil føle dig mere tryg og stole mere på dig selv
 • Du vil få mere tillid og tryghed, når du er sammen med andre.
 • Du bliver opmærksom på dine egne grænser
 • Du får indsigt i dine egne strategier, når tingene er svære og hvad du kan gøre for at ændre dem
 • Du bliver bedre til at acceptere det du kan og dermed dig selvDu er altid velkommen til at kontakte mig og høre om hvilken træningsform der er den bedste for dig. 

jeg tilbyder altid 30 min gratis samtale, til dig jeg ikke har snakket med før. du kan booke tiden

blot ved at trykke her
Du kan også kontakte mig direkte her 

 

 

 


 
 
 
 

Mette Krabek

         Ergo- og kropsterapeut, coach & funktionel hjernetræner.

Anhof Allé 18, 5853 Ørbæk

tlf: 28 19 90 60

mette@krabek.com

www.mettekrabek.comCopyright © 2019 Mette Krabek. Alle rettigheder reserveret