Tips til det introverte barn


Velkommen til

Ergo- og kropsterapeut

Kinesiolog & Funktionel hjernetræner

Mette Krabek

Tips til det introverte barn


Anerkend og accepter dit introverte barns styrker

Det kan fx være evnen til at fordybe sig, lytte, reflektere, være stædig og vedligeholdende. Ligeledes har introverte børn et rigt indre liv og kan se ting fra andre vikler end andre børn. Dit barn kun ikke kun at opleve ting, men er lige så optaget af, hvad oplevelserne betyder.

Det er en stor hjælp for dit barn, at i taler om hans/hendes styrker ved at være introvert.

Som forældre: Tag dig tid til, du selv begynder at accepter dit barn som introvert og ser alle hans/hendes styrker ved det. Hvis du selv er introvert forældre, kan det være givtigt at lære at se og acceptere dine egen styrker. På den måde hjælper du bedst dit barn til at se sine. 

Husk at dit barn behøver ikke at få de samme udfordringer, som du måske har oplevet at have som introvert.Det er okay, at nye ting er skræmmende

Når dit introverte barn skal prøve nye ting, hjælper du han/hende bedst med at give det lov til at bruge længere tid på at se ting og personer an, inden han/hun deltager i fx fødselsdagsfesten i klassen. På den måde vil du hjælpe det til at stå ved sig selv og føle at det er okay at gøre det på sin måde. Det er den bedste måde du kan styrke dit introverte barns selvværd.  På den måde lære du dit barn, at det ikke behøver overskride sine egne grænser og blive drænet fra starten.Fordybelse i interesser

Mange introverte børn elsker at få lov til at forbyde sig og være helt opslugt at sine interesser. At være ekspert på et område kan være med til at give dit barn balance, selvværd og energi til at turde være sig selv i krævende situationer.

Selvfølgelig alt med måde – også når det drejer sig om skræmtid og spil.Skab pauser og tid til at lade op

Det er vigtigt at lære dit barn, at det er okay at trække sig og tage en pause, når hun/han bliver overvældet af en masse indtryk fx i løbet af dagen i børnehave/skole eller om eftermiddagen i hjemmet. I kan med fordel have et sted, hvor dit barn har helle og kan lade op.

Lav en struktur på jeres hverdag, således at det er en vane at der er pauser i mellem aktiviteter. Hav dage hvor i ikke laver noget enden bare at nusse rundt.

Hav en ideliste til hvad en god pause og opladning er for netop dit barn (Obs det behøver ikke være det samme som er godt for dig, som forældre).  Det kan være læsning, fodbad, lege med lego/dukker, afspænding, gåtur mv.Respekter forskellighederne i familien

Hvis i i jeres familie både er ekstroverte og introverte er det meget vigtigt at i lære at forstå og accepter, at i har forskellige behov for ro og fred og hvor meget der skal ske.

Hvis det er de udadvendte aktiviteter der er flest af, vil de indadvendte ikke få den ro og fred de har brug for. Det introverte barn vil føle sig presset og udkørt og hurtigt blive fyldt op, når dette sker, kan dit barn enten bliver meget vred/irriteret eller ked af det.

Hvis der ikke sker nok for de udadvendte, sker det samme. Tal åbnet om, at i har forskellige behov og at i derfor også kan gøre ting på meget forskellige måder.

Derfor er det vigtigt at finde en balance i de forskellige behov i har og skabe gode aktiviteter både for de indadvendte og de udadvendte.

For mange er det en fordel at lave en plan for ugen, hvor der er fx for de indadvendte kan være plads til ro og for de udadvendte, plads til spontanitet. Tag stilling på forhånd – det gør det hele meget lettere.Er dit barn usikker socialt?

Kender du til at dit barn er stille i timerne, står og kigger på de andre ved en fødselsdag før det måske deltager i legen? I disse situationer kan dit barn nemt føle sig forkert og anderledes, fordi han/hun har andre behov eller agerer anderledes end de andre børn. Tal med dit barn om, at det ikke er forkert fordi det er mere stille eller er genert. Hold fokus på alle de positive sider dit barn har i stedet. Ofte kommer tingene af sig selv, når dit barn er trygt og er roligt indeni.

For nogle børn kan fødselsdagen bliver nemmere, hvis de på forhånd ved hvad der skal ske og hvad man skal ahve at spise. Hvis det er tilfældet fro dit barn, så kan du med fordel få disse ting af vide og hjælpe dit barn med at forbedre sig og dermed være tryg og i ro inden fødselsdagen.Skab et  godt samarbejde med de voksne omkring dit barn

Det kan være en stor fordel for dit barn, at han /hun er tryg og føler, at de voksne omkring barnet har viden og forståelse for de indadvendte træk. Du kan som forældre gøre et afgørende arbejde i at informere om, hvordan dit barn er og hvad det har behov for til nøglepersonerne i dets liv. Forvent ikke at alle efterlever de redskaber du fx fortæller om, hvis det giver problemer for dit barn, så prøv at tage samtalen igen.Skal mit barn undgå sociale arrangementer?

Nej det skal det ikke. De fleste introverte har udmærkede sociale kompetencer.  Men der er vigtigt at inden selve arrangementet at give sig selv tid til forberedelsen. Hvad enten det er dig selv eller dit barn Nogle gange kan det være givtigt at træne de sociale færdigheder på forhånd eller øve fremlæggelsen i skolen , så dit barn kan det udenad.  Undervejs kan i med fordel holde små pauser, hvor i lige trækker jer fra fx familiefesten og trækker lidt luft alene. Hvis dit barn er introvert, er det vigtigt du hjælper ham/hende med pauserne. Måske skal i heller ikke være til festen hele natten, men det er okay at tage hjem før natmaden.


Stop op og se på dit barns hverdag

Hvis dit barns hverdag er fyldt med udadvendte aktiviteter, kan hun/han hurtigt blive meget trætte og udkørte. På den lange bane kan det, hvis i ikke ændrer på hverdagen, udvikle sig til stress  Der er derfor vigtigt at arbejde med at lære dit barns  indvendte sider at kende, lære at acceptere dem og se dem som en ressource. Respekter dets behov for ro og alenetid – tid til refleksion. Det er okay at have det sådan.Hvis det er svært, er du velkommen til at kontakte mig, så kan jeg hjælpe dig med ovenstående.Mette Krabek

         Ergo- og kropsterapeut, coach & funktionel hjernetræner.

Anhof Allé 18, 5853 Ørbæk

tlf: 28 19 90 60

mette@krabek.com

www.mettekrabek.comCopyright © 2019 Mette Krabek. Alle rettigheder reserveret