Tips til den introverte voksen


Velkommen til

Ergo- og kropsterapeut

Kinesiolog & Funktionel hjernetræner

Mette Krabek

Tips til dig, der er introvert voksenDu skal ikke forsøge at fjerne dine indadvendte træk


Ofte kan de indadvendte træk ved ens personlighed være forbundet med noget negativt, fordi man kan føle sig anderledes end flertallet og måske syntes du ikke selv, du kan klare det samme som andre.  Men at ”fjerne” de indadvendte træk af din personlighed er ikke nødvendigt for, at du bliver tilfreds og lykkelig.  Det vil i stedet føre til selvkritik og indre uro, samt på dem lange bane stress.


Faktisk viser undersøgelser at indadvendte mennesker har en masse positive træk:


• Indfølende/empatisk


• Selvindsigt


• Rig indre verden


• Kreativ og nytænkende


• Evnen til fordybelse


• Intuition


• Fokus på detaljer


• God indlevelsesevne


• God til samarbejde i mindre grupper


• Ansvarlighed


•Engageret


•HumoristiskFind din egen balance i din fritid


Det er i din fritid du lader op. Som indadvendt er det hyppigst alene eller sammen med dine aller nærmeste.  Det er derfor vigtigt at du tager stilling til, hvordan du finder din balance mellem de udadvendte og de indadvendte aktiviteter.

Hvis fx din partner er udadvendt, kan glæden ved at være sammen med vedkommende nogle gange overskygge dit behov for alene tid. Over tid kan det drøne dig for meget og din fritid være mere fyldt med udadvendte aktiviteter end du kan holde til.

.

Hvis dit arbejde er meget krævende, er det ekstra vigtigt at du får skabt en rolig og stille hverdag, når du kommer hjem og weekender og ferier hvor der er tid til du lader op på din måde. Træn dig selv i at sige nej tak til aktiviteter på en kærlig og bestemt måde.
Introverte sensitive forældre har brug for et roligt familieliv


Som indadvendte kan det være en udfordring at være forældre på flere måder – en af dem er alle de udadvendte aktiviteter sammen med dit barn.  Det kan være fødselsdage, fællesspisning i skolen, forældremøder mm.

Det er ofte en hjælp h vis du erkender at sådanne arrangementer tager meget af din energi. Derfor er det en fordel, at prioritere og afsætte rolig tid før og efter fx fællesspisningen. Hvis dit barn ligeledes er indadvendt, er det endnu vigtigere for jer begge.

Husk ligeledes ikke at presse dit indadvendte barn til at sprede sig ud over for mange aktiviteter. Hav ikke for høje forventninger til, hvor udadvendt dit barn eller jeres familieliv skal være. Dit introverte/ indadvendte og sensitive barn bliver mere robust og velfungerende, når det bliver bakket op i at fordybe sig i sine interesser. 
Tid til at træffe beslutninger

Det er vigtigt at du som introvert og sensitiv erkender at du har brug for mere tid og ro til at tænke og reflekter inden du tager større beslutninger. Det er fordi du har flere overvejelser og har brug for at se tingene far flere vinkler, inden du beslutter dig.
Skab tid til dybt flow


Som introvert og sensitiv er en af dine store fordele, at du kan arbejde i et dybt og produktivt flow, hvor mine positive sider kan komme til udtryk. Derfor er det vigtigt at du skaber tid i din kalender til at komme i flow, hvor du føler roen og samtidig får lavet en masse.

Hvis det er i arbejdsmæssigt sammenhæng, kan det nogle gange være en fordel med hjemmearbejdsdage eller sørge for du har mulighed for at sidde i rolige omgivelser, når du gerne vil arbejde i flow. 
Skal jeg undgå sociale arrangementer


Nej det skal du ikke. De fleste introverte har udmærkede sociale kompetencer.  Men der er vigtigt at inden selve arrangementet at give dig selv god tid til forberedelsen. Nogle gange kan det være givtigt at træne de sociale færdigheder på .

Undervejs kan du med fordel holde små pauser, hvor du lige trækker dig fra fx familiefesten og trækker lidt luft alene. Måske skal du heller ikke være til festen hele natten, men det er okay at tage hjem før natmaden.

Stop op og se kritisk på din hverdag


Hvis din hverdag er fyldt med udadvendte aktiviteter, kan du blive meget træt og udkørt. På den lange bane kan det, hvis du ikke ændrer på din hverdag, udvikle sig til stress. Det er derfor vigtigt at arbejde med at lære dine indvendte sider at kende, lære at acceptere dem og se dem som en ressource. Respekter dit behov for ro og alenetid, samt tid til refleksion. Det er okay at have det sådan.Hvis det er svært, er du velkommen til at kontakte mig, så kan jeg hjælpe dig med ovenstående.


Mette Krabek

         Ergo- og kropsterapeut, coach & funktionel hjernetræner.

Anhof Allé 18, 5853 Ørbæk

tlf: 28 19 90 60

mette@krabek.com

www.mettekrabek.comCopyright © 2019 Mette Krabek. Alle rettigheder reserveret